จังหวัดอุดรธานี-แม่น้ำการศึก-แม่น้ำปาว-ลำธาร | www.postfreezon.com 

ประกาศอัพเดท

จังหวัดอุดรธานี-แม่น้ำการศึก-แม่น้ำปาว-ลำธาร

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:17:03 น. เข้าชม 289 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเฉลียงนอกเหนือและเป็นหายทำการกลุ่มธานีภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือตอนบน 1 ของกรุงสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง อุดรธานีได้รับการตั้งแต่งให้เป็นประเทศเอ้ของหัวประเทศฝ่ายทิศเหนือดุจเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวประเทศฝ่ายเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี เมืองหนองหาน มณฑลนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโล มีเขตแดนใกล้เคียง 11,730 เรือนจำกม. (ใกล้เคียง 7,331,438.75 ไร่) อันดับที่ 4 ของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดร และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเอ็ดของเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิบ้านเมืองที่อุดมเพียบพร้อม ธานีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตคุ้มครองกว้างใหญ่ใหญ่ยิ่งในเมือง ประจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นหายกลางการคมนาคมทั้งโพยมันและทางถนนของภาคสุริยาออกทแยงทิศอุดร เป็นหายกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคสุริยาออกเบี่ยงทิศเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ซ่อมสุมและจารีตภาคอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีพบว่า ละแวกเขตที่เป็นจ.อุดรธานีในสมัยปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพขีดเขียนสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดุจดีจนเป็นที่สารภาพเหม็นยางอุดรซูฮกในกลุ่มทำความเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนก่อนตำนานที่จ.จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความโตขึ้นในลำดับขั้นสูง และอาจสอนความเติบโตนี้ไปสู่ประเทศจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะแบบยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว ภูมิประเทศที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่อาศัยของมานพสืบต่อมาอีกจนจนกว่าสมัยตำนานของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังอาณาเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่มีขึ้นหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในประวัติศาสตร์แต่วิธีใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีกำเนิดในวิชาประวัติศาสตร์ครั้นเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฎทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชามหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นกระบวนไทยมาถึงมณฑลหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรนครหน้าด่านของประเทศเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรอติราชประชวรด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่เองคาดเดาว่าเคยเป็นนครที่มีความพัฒนามาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดจังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกศึกสงคราม อื้นคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดพารานครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับกระบวนไทยและชาวมณฑลเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จวบจนในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดาปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลอุดรธานี เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วขณะ พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยเท้าเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายสามหาวเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายลำน้ำโขง และมีท่วงท่าจะร้ายแรง บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นประเทศจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่กำเนิดชื่อ แค่แต่อุบัติชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับประเทศจังหวัดหนองคายขึ้นการดูแลกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับฝรั่งเศส เกี่ยวจากชาวต่างชาติเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เรียกว่า "กรณีวิวาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความสามารถญาณของตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อให้สงวนบ้านเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อแม้ห้ามบ้านเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมกำแพงอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตรของฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเสมออยู่ที่ภาราหนองคาย อันเป็นนครศูนย์กลางของหัวพาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้ารับใช้ใหญ่สำเร็จราชการ จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามากระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.อุดรธานีประจุบัน) ห่างจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสม เนื่องด้วยมีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองแจ่มแจ้งสมัยนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งสูญสิ้นมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราจังหวัดอุดรธานีได้บังเกิดขึ้นโดยประจวบเพราะเหตุทางด้านความเหนียวแน่นและการประเทศระหว่างเมือง อีกทั้งสาเหตุทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต แบบไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาเกิดในชื่อเมืองเมื่อกะปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งนครอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติโพธิ์") บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งมณฑลอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร กว้างขวาง ธานี อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการแปรการดำเนินงานจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแบบแผนประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการอาณาจักร เลิกล้มการปกครองในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงหลงเหลือเฉพาะจ.และอำเภอเพียงนั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเกินปางจ. "จังหวัดอุดรธานี" แค่นั้น แบบไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานราชการด้านการบริหารของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงงานของหมดไปกลางการบริหารในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 ฯลฯ ถิ่นท่องเที่ยวทางธรรมดา[แก้] สวนส่วนรวมหนองแจ่มแจ้ง สวนส่วนรวมหนองประจักษ์ อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีในวนอุทยานภูสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันนาห้วยหลวง อำเภอภาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอประเทศอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานประวัติศาสตร์ภูเท้า,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(คณะดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานคีรีสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ แหล่งท่องเดินทางทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดี[แก้] ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักประเทศเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักภาราจ.จังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง วัดพระมัชฌิมาวาส อ.ประเทศอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อ.เมือง วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อว่องไว) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่ตำนานโฮจิมินห์ อำเภอมณฑลอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวขาว(วัดภูพระบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาผดุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษยานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ที่อยู่ท่องเตร็ดเตร่ศิลปประเพณีนิยมรีตและกิจกรรม[แก้] งานสักการะบูชากรมหลวงกระจ่าง อ.นคร ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะบูชาเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานบูชาศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนของกิน วันสงกรานต์มณฑลอุดรธานี อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี แถวสวนส่วนกลางหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญพลุล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญดอกไม้ไฟกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้ไฟใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดมณฑลสวนส่วนกลางหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานงานการบริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานจารีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์ดูแล ในช่วงดวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานรีตบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่จำหน่ายผ้าพื้นภารา บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อำเภอมณฑลอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง งานกาชาด จ.อุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องตะลอนกับเมืองใกล้ใกล้[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคู้ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดตำรา-แก่งคุดคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระทำเนียบภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันดินลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนธารณะหนองชัดศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว นครเพราะด้วยเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กระทำการสังคายนายหนองตระหนักขึ้นใหม่ เพราะถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวพันในวโรกาสทรงเติบโตพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ผกาปขั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำตะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศสุริยาตกเฉลียงทิศอุดรจะมีพระวังหนองชัดซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของตีนสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลล่าสุด เหม็นยางอุดร 2. สวนธารณะหนองสิม เป็นสวนธารณะในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่อาณาประชาราษฎร์เพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดิ์กาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนรวมอัมพุชินี เป็นสวนธารณะเพราะใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในตำแหน่งที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปอัมพุชินีตั้วอยู่ชั้นในเขตอ.พาราจังหวัดอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติเติมแต่งไว้ดั่งสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนธารณะอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์นิจสินจังหวัดจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า ธานีอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรรษมหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นธานีที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูและป่าไม้ที่อุดมดีพร้อม เป็น1ใน5เมือง(จังหวัดนครราชสีมา-แม่น้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-น้ำชี-สายน้ำพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-แควเลย-สายน้ำพอง-แม่น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-ห้วงน้ำสงคราม-ลำน้ำปาว-ลำน้ำห้วยหลวง,สกลนคร-ห้วงน้ำศึกสงคราม-ลำธารายนต์ง-แม่น้ำก่ำ) ที่เป็นอู่ต้นน้ำน้ำที่สำคัญของภาคสุริยาออกเลี่ยงนอกเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่เอ้อย่างนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านแวววาว ตำบลนายูง อ.นายูง จังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการแผนการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและประเภทพืชเตรียมข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ ธานีอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีกลุ่มรักษาสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว ธานีสกลนคร มีกลุ่มป้องกันสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอบุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด เมืองอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง เมืองอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1บัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลนครพาน อำเภอบ้านผือ เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.เมือง เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี บุรีอุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่มณฑลแหลมโนนลอยฟ้า ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.จังหวัดกาฬสินธุ์(ทั่วถึงภูมิประเทศอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์และพท.อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี) ถิ่นท่องเดินทางล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเดินทางแขมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเพื่อแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี สถานที่ประธานทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานเรื่องเก่าแก่ภูบาท ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูพระบาทอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อำเภอเมือง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.นครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชารวมพลพัฒนาราม อ.นครอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อำเภอไชยวาน ถิ่นศึกษาและท่องเตร็ดเตร่เชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

แฮนด์ลิฟท์ รถยก รถลาก คุณภาพดี พร้อมส่ง 085-086-7744

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 10 พ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1373 ครั้ง

บริการรับซ่อม แฮนด์ลิฟท์ สแตกเกอร์ รถยก รถลากพาเลท โทร 02-162-0018

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 9 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 773 ครั้ง

แฮนด์ดั้ม รถยกถังน้ำมัน แข็งแรง ทนทาน คุณภาพดี พร้อมส่ง 02-162-0018

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 9 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 623 ครั้ง

เทเบิ้ล ลิฟท์ โต๊ะปรับระดับ เคลื่อนย้ายได้ สุดคุ้ม พร้อมส่ง 085-086-7744

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 10 พ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 881 ครั้ง

สแตกเกอร์ รถยกสูง รถลาก แข็งแรง ใช้ง่าย พร้อมส่ง 085-086-7744

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 19 พ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 48 ครั้ง

แสตกเกอร์ รถยกสูง รถลาก ราคาถูก พร้อมส่ง 085-086-7744

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 28 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1180 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 3 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 213 ครั้ง

HAND PALLET TRUCK ,HAND LIFT ,STACKER ,FORKLIFT, แฮนด์ลิฟท์,สแตกเกอร์ ,รถยก ,ล้อ ,รถเข็น,อะไหล่แฮนด์ลิฟท์ ,ซ่อมแฮนด์ลิฟท์,ซ่อมสแตเกอร์ รถยก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 21 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1163 ครั้ง

เครื่องขัดพื้น MAXO 175 รอบต่อนาทีทำความสะอาด

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 20 เม.ย. 2564

ราคา 0 บาท

เข้าชม 7 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 11 มี.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 57 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:17:03 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน